Billedet på sidehoved
  • hjoerringskolen@hjoerring.dk

Faktuelle oplysninger

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

  • Samlet elevtal pr. 01-06-2017:  275 elever
  • Samlet elevtal pr. 06-09-2016:  246 elever
  •  
  • Samlet elevtal pr. 08-10-2015:  268 elever
  • Samlet elevtal pr. 10-08-2015:  254 elever
  •  

  •  

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal