Billedet på sidehoved
  • hjoerringskolen@hjoerring.dk

Special-SFO er et fritidstilbud for elever, som er visiteret til specialklasser.

Elever i specialklasser får fra 1. august 2014 et heldags undervisningstilbud fra kl. 8.00 – 15.00, suppleret med Special-SFO tidlig morgen, sen eftermiddag og på ikke skoledage.

Pædagoger og lærere, som også varetager den obligatoriske undervisning, vil stå for SFO-tilbuddet.

Du kan finde oplysninger om Special-SFO'en, takster og åbningstider i serviceinformationen.

Serviceinformation for Special SFO:

https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning/serviceinformationer/

Åbningstid

Special SFO har åbnet alle skoledage fra kl. 6.30 til 8.00 og igen fra kl. 15.00 til

16.30, fredage dog til kl. 16.00. På hverdage som ikke er skoledage har Special SFO

åbnet fra kl. 6.30 til 16.30, fredage dog til kl. 16.00.

Special SFO er lukkede den 24. december og den 5. juni (grundlovsdag).

Derudover kan skolebestyrelsen beslutte at holde ferielukket 2 uger om året.

I HjørringSkolen, holdes der lukket uge 30, dagene mellem jul og nytår, de tre dage før påske, samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag.