Billedet på sidehoved
  • hjoerringskolen@hjoerring.dk

Målgruppen

Klasserne er primært for elever med diagnosen ADHD samt andre sekundære diagnoser. Vi ser den enkelte elevs potentialer frem for vedkommendes diagnose, så vi kan kompensere for de forskellige udfordringer og dermed øge mulighederne for en personlig tilgang til at mestre eget liv.

Pædagogik

Vi arbejder med struktur og forudsigelighed i det omfang, eleverne har brug for det - og hvis det ikke skaber konflikter. Vi arbejder blandt andet med positiv omformulering og afledning. Samtidig hjælper vi alle med at formulere tydelige faglige og sociale mål, samt støtter dem i at fastholde dem.

Vi er opmærksomme på vores fortællinger om eleven. Vi lyser på det gode, og hjælper blandt andet med at adskille personlighed fra vanskeligheder, så den enkeltes personlighed kan kompensere for vedkommendes vanskeligheder. Når en elev har udfordringer, søger vi altid forklaringerne i konteksten og omgivelserne, og vi arbejder ud fra successikring med det mål, at eleven lykkes uanset omstændighederne.

Vi tilstræber, at eleverne skal bestå en afgangsprøve. Det er målet med vores skoletilbud. Vi udfordrer gerne deres kreativitet, og arbejder med den enkelte elev ud fra overbevisningen om, at formålet med fagligt pædagogisk arbejde er at stille krav på en måde, der virker.

Skoledagene

Elevernes skoledag må gerne afspejle det almene folkeskoleområde. Vi har 46 elever fra 0.- 9. klasse, og skoledagen tilrettelægges så vidt muligt for hver enkelt, så alle kompenseres for deres vanskeligheder. Vi arbejder blandt andet ud fra elevens nærmeste udviklings-zone, vi gør brug af ydre motivation, fordi det kan være svært at vende den indre motivation. Vi benytter særligt tilrettelagte skemaer, som hjælper os til at nå vores mål om at sikre succes, opnå et højt fagligt niveau samt medvirke til at nedtrappe konflikter. ADHD holder til på Bagterp undervisningssted.

Forældresamarbejde

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere. Vi ønsker at opnå et tillidsfuldt samarbejde med jer, hvor vi i tæt dialog samarbejder om at bakke op om jeres børn. Vi prioriterer, at kontakten ikke kun omhandler udfordring, men også succesoplevelser.

Eksternt samarbejde

ADHD klasserne har et tæt samarbejde med PPR. I overbygningen har vi desuden et tæt samarbejde med UU-vejleder, så vores overbygningselever bliver præsenteret for differentierede tilbud med henblik på den enkelte elevs fremtidsmuligheder.

Faglighed

Vi er en afdeling, der er stolte over ikke at skille os markant ud. ADHD klasserne tilstræber høj faglighed, og underviser i samme fag og fagområder som i de almene kommunale skoletilbud og udfra den enkelte elevs niveau. Vi arbejder ud fra Nye Fælles Mål, og er stolte af ikke at skille os markant ud.

Vi stiller krav, og har store forventninger og tillid til eleverne fagligt som socialt. Vores motto er, at “Vi ved, du kan, og vi giver aldrig op”. På den måde støtter vi eleverne i at kompensere for deres udfordringer, så vores tilbud afspejler normalområdet så meget som muligt. Det kan vi, fordi det faglige niveau hos det pædagogiske personale er meget højt, og fordi det pædagogiske personale ved, at den, der tager ansvar, kan påvirke.

Brobygning ADHD klasserne deltager sammen med almenskolen i de kommunale tilbud om brobygning. Vi tilbyder udslusningsforløb til almenområdet samt praktik- og specialforløb, som skræddersyes efter den enkelte elevs behov. Udgangspunktet er altid et samarbejde med udgangspunkt i elevens interesser og muligheder, hvor UU-vejledere også deltager. Desuden har vi fin kontakt til lokale virksomheder, som kan tilbyde praktikpladser.