Billedet på sidehoved
  • hjoerringskolen@hjoerring.dk

Målgruppen

G3 er et tilbud til børn og unge med generelle boglige indlæringsvanskeligheder og forsinket kognitiv udvikling ift. deres jævnaldrene. G3 henvender sig til 7.-9. klasse - med mulighed for dispensation i 6. klasse. G3 holder til på Norgesvej 6.

G3 er opdelt i 2 faser. 7.-8. klasse, hvis primære fokus er på selvopfattelse, opbygning af selvværd, motivation, livsduelighed, selvforståelse samt social og faglig læring i en praksiskontekst. 9. klasse, hvor der arbejdes med uddannelsesmæssig afklaring, selvopfattelse, opbygning af selvværd, motivation, livsduelighed, selvforståelse samt social og faglig læring i en praksiskontekst.

Pædagogik

Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens almene fag; dansk, matematik og engelsk. Derudover arbejder vi med tværfaglige forløb, hvor øvrige folkeskolefag er tænkt ind i en praktisk kontekst med lav forarbejdningshastighed.

Pædagogikken bygger på begreber som genkendelighed, rutiner, gentagelser, bevægelse, livsduelighed og primær erfaring. Det betyder, at vi arbejder meget praktisk og med en høj grad af “at gøre”. Et af vores fag hedder fx Junior Friluftsguide, hvor vi - i fællesskab, arbejder med førstehjælp, madlavning i fri luft og/eller under mere primitive forhold. Vi beskæftiger os desuden aktivt med elevernes selvopfattelse, selvforståelse, selvværd, selvtillid samt med en række personlige, sociale og faglige læringsmål, der alle peger fremad ift. uddannelsesplanen.

Vi har en anerkendende tilgang til alle, fordi vi tror på, at det fremmer læring og trivsel. Vi ved, at succesoplevelser og det at mestre livet støtter børn og unge i deres udvikling, når det boglige volder store problemer. Derudover benytter vi strategier og metoder, der hjælper den enkelte med at kompensere for sine udfordringer. IT er en naturlig del af undervisningen fx via brug af oplæsningsprogrammer, staveunderstøtning, videnssøgning m.m.

 

Skoledagene

Eleverne møder fra 8.15-15.00. I undervisningen er vi opdelt i mindre grupper efter funktionsniveau, klassetrin, mental alder og læringspotentiale set i forhold til undervisningens indhold. Vi tilstræber en vekselvirkning mellem fælles undervisning og individuel undervisning ligesom, at en del af undervisningen foregår udenfor skolens område. G3 holder til på Norgesvej 6.

Forældresamarbejde

I G3 vægter vi samarbejdet med forældrene meget højt fordi vi ved, at samarbejde er en forudsætning for elevens trivsel og læring. Vi bruger både intranettet, kontaktbøger, facebook og skole/hjemsamtaler for at holde kontakten og fortælle om alt det, der foregår i vores klasser.

Eksternt samarbejde

G3 har tilknyttet psykolog fra PPR, socialrådgiver og UU-vejleder. Sammen med forældrene deltager vi også i møder med barnets sagsbehandler.

Faglighed

De fleste elever i G3 kan ikke gennemføre folkeskolens afgangsprøve. Derfor arbejder vi i stedet med at dokumenterer realkompetencer. eks. førstehjælpsbevis, svømmebevis og meget mere. Ift. den enkeltes uddannelsesplan vurderer vi om folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk, engelsk og matematik er inden for rækkevidde.

Brobygning

Ikke alle vores elever kan gennemføre en ungdomsuddannelse den lige vej. Ofte er der omveje, hvorfor brobygning og længere praktikker er nødvendige. Alle vores elever kommer dog i praktik - både i kortere og længere forløb. Som udgangspunkt deltager eleverne i kommunens tilbud om brobygning 8.-9. klasse, og vores elever i 9. klasse kan desuden deltage i udvalgte projekter i den ordinære 10. klasse på Norgesvej. Vi samarbejder tæt med praktikpladser og andre muligheder, hvor virkeligheden kan afprøves.