Billedet på sidehoved
  • hjoerringskolen@hjoerring.dk

Målgruppen

TF klasserne er et heldagstilbud til elever med tilknytningsforstyrrelser samt sociale og emotionelle vanskeligheder. Eleverne, som er fra 0.-9. klasse, er opdelt i fire grupper. Teamet af lærere og pædagoger, samarbejder under folkeskoleloven med fokus på at skabe en struktureret, sammenhængende skoledag i sikre rammer, hvor den enkelte elev trives og på optimal vis udvikler sig fagligt og socialt.

Pædagogik

Vores pædagogik bygger på neuropædagogisk viden og praksis. Skoledagene er præget af faste og kendte rammer, hvor eleverne oplever forudsigelighed, struktur og rutiner. Vi voksne guider og underviser i folkeskolens fag i det omfang, eleverne kan kapere. Vores fokus er på at lære eleverne at indgå i sociale fællesskaber.

Undervisningen er fortrinsvis individuel, kombineret med fælles undervisning i små hold - oftest kun 5-6 elever samlet. Vi tilstræber at udvikle selvstændighed og medansvar for egen læring - og altid med fokus på den enkelte elevs forudsætninger. Fælles sociale og fysiske aktiviteter er en del af dagligdagen, hvor vi også lægger vægt på frisk luft og motion - herunder idræt, svømmeundervisning, gå-, løbeog cykleture. Desuden arrangerer vi i løbet af et skoleår forskellige aktiviteter og ture for eleverne.

Skoledagene

Eleverne møder fra 08.15-15.15, og vi tilbyder SFO. Dagen begynder oftest med de almindelige skolefag, som vi supplerer med kreative og idrætslige aktiviteter. Alle har faste pladser og vi har en stram struktur på pauser og spisetider, hvor ingen er alene men altid har pædagogisk personale omkring sig. TF holder til på Norgesvej 6.

Forældresamarbejde

Vi ved at samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for elevernes trivsel. Defor forventer vi et åbent og positivt samarbejde med god kontakt og dialog. Vi tilbyder to årlige skole/hjem samtaler, samt et forældremøde. I det daglige foregår det meste kommunikation via forældreintra, men i de yngste klasser sker det primært via kontaktbog og åben dialog.

Eksternt samarbejde

Vi vægter, samt arbejder på, at opnå tæt samarbejde og dialog mellem de fagpersoner, der er omkring det enkelte barn. Det kan fx være mellem opholdssteder/plejefamilier, psykologer og socialrådgivere. Derudover har vi løbende kontakt til sundhedspersonale, SSP og lign.

Faglighed

Undervisningen lever fagligt og tilbudsmæssigt op til folkeskolens krav. Vi arbejder målrettet på at forberede vores elever til at kunne deltage i Folkeskolens afgangsprøver, når den tid kommer.

Brobygning

I et samarbejde med UU-vejleder og Hjørringskolen arbejder vi løbende på at etablere samarbejder med den lokale omverden, og dermed forsøge at opnå de bedste muligheder ift. at træne de bedste uddannelsesforløb.